GRBS

Biznes Proseslərinin İdarə Edilməsi

Tarix: 14 iyul 2015 | Qiymət: 240 AZN | Müddət: 8 saat

Son qeydiyyat tarixi: 10 iyul

Strateji planlama

Tarix: 28 iyul 2015 | Qiymət: 190 AZN | Müddət: 8 saat

Son qeydiyyat tarixi: 19 iyul

Biliyin İdarə Edilməsi

Tarix: 05 avqust 2015 | Qiymət: 240 AZN | Müddət: 8 saat

Son qeydiyyat tarixi: 28 iyul

Kreativ Düşünmə və İnnovasiya

Tarix: 19 avqust 2015 | Qiymət: 230 AZN | Müddət: 8 saat

Son qeydiyyat tarixi: 12 avqust

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 505 10 51 • T: (99412) 505 10 61 • T: (99412) 505 10 71
E: ipq@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: