GRBS

Heyətin Psixoloji SeçimiQüsursuz nəticə və yaxşı ilk təəssürat heç də insanların yaxşı işləyəcəyinə zəmanət vermir. Heyətin seçimi zamanı məhz öz yerində effektiv işləyə biləcək namizədləri seçmək üçün geniş yayılmış səhvlərdən necə yaxa qurtarmaq olar? Bizim təlimdə siz bu və digər bir çox suallara cavab tapacaqsınız.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Cəmi 1 saatlıq nəzəri mühazirə və tam 7 saat praktik təlim (iş qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün testin tətbiqi, kollektivdə davranışın proqnozlaşdırılması, stres təsirlərinə qarşı dayanaqlılıq səviyyəsi).
 • Test bloklarını öz şirkətinizə uyğunlaşdırma bacarıqlarının öyrənilməsi. Test blokları heyətin psixoloji seçiminin sıfırdan təşkili üçün lazım olan səviyyəyə malikdir.
 • Heyətin psixoloji seçiminin müasir texnologiyalarnın əsaslarının mənimsənilməsi.
 • Şirkətlərdə/təşkilatlarda psixoloji xidmətin təşkili üçün əsas olan tələb və kriteriyaların mənimsənilməsi.
 • Stressə davamlılığın müəyyənləşdirilməsi üzrə standartlaşdırılmış müsahibənin aparılmasını sahəsində praktiki bacarıqların mənimsənilməsi.
 • İş qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi bacarıqlarının mənimsənilməsi (Landolt testi).
 • Sosial intellekt səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi bacarıqlarının mənimsənilməsi (Gilford- Sallivan testi).
 • 30 səhifədən artıq paylama materialı, həmçinin arasında ilk dəfə çap olunan stresə qarşı dayanaqlıq səviyyəsini müəyyəm edən standartlaşdırılmış müəllif müsahibəsi olan 3 ədəd standartlaşdırılmış metodik test vəsaiti.
Təlimin proqramı:
 • Psixoloji seçimin psixoloji xidmət strukturundakı yeri
 • Psixoloji seçimin məqsədləri
 • Seçimi həyata keçirən mütəxəssisin effektivlik meyarları
 • Seçim strategiyasının formalaşması
 • Psixoloji seçim meyarlarının təməl siyahısı
 • Psixoloji diaqnostikanın meyarları
 • Müsahibə aparma bacarığı
 • Münasibətin yaradılması: motiv
 • Qətiyyətli və qətiyyətsiz davranışın bədən hərəkətləri və səs tonu ilə özünü biruzə verməsi
 • Qeyrisəmimiliyin işarətləri
 • İşin real təsviri
 • Çalışqanlığın diaqnostikası (Landoltun testi)
 • İctimai idrakın diaqnostikası (Gilfordun testi - Sallivana)
Təlimdə iştirak haqqı:
360 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
12 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: