GRBS

Səmərəli İşgüzar Yazışmalarİşlərinin çox hissəsini yazının təşkil etdiyi insanlar üçün, yaxşı yazmaq qabiliyyətinə malik olmaq karyeralarının əsasını təşkil edir. Siz düşüncələrinizi dürüst, aydın, yığcam, tam və düzgün şəkildə kağıza keçirmək üsullarını biləcəksiniz. Fərz etmək olar ki, yazılıb qurtarılmış bir yazı proses və ya hazır məhsuldur. Onun haqqıda proses kimi fikirləşsək, onda yazı əsnasında fikirlərimizi dəyişməklə biz hazır məhsulu dəyişə bilərik. Bu vaxt iştirakçılar necə yaxşı məhsul istehsal etməyə çalışarlar, özünə inam prosesin təkmilləşdirilməsi üçün böyük dəyərdir. Bu təlim müəllifin mübarizə aparmaq məcburiyyətində qaldığı ən kiçik nüanslar üzərində mərkəzləşir və onlara daha çətin işlər qurmasıyla əlaqədar bir neçə praktiki məsləhətlər verəcək. Həmçinin bu təlimdə sizin öz yazı problemlərinizi digərləri ilə müzakirə etmək və problemləri həll etmək üsullarınızı bölüşmək imkanınız olacaq.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Yazının əsaslarını idarə etməyin, düzgün yazmaq üçün qrammatikanı, orfoqrafiyanı, durğu işarələrinin qoyulma üsulunu və cümlə quruluşunu düzgün qiymətləndirməyi bilməyin olduğunu öyrənəcəksiniz
 • Oxucunun yazının məzmununu dərhal anlaması üçün qısa və aydın yazmaq qabiliyyətini təcrübədən keçirəcəksiniz
 • Növbəti addımda vəziyyətə yüngüllük gətirmək üçün material yığmaq prosesini, onun müzakirədə əsas istiqamətverici mahiyyətinin yerini öyrənəcəksiniz
 • Təcrübəli şəxslərin istifadə etdiyi yazı üslubuna istinad edərək öz yazı üslubunuzu mükəmməlləşdirəcəksiniz.
Təlimin proqramı:
 • Dörd C
 • Passiv düşüncələrin aktiv variantları
 • Punktuasiya
 • Abzas və cümlənin quruluşu
 • İşgüzar Məktubların yazılması
 • Hesabat və məlumat vərəqələrinin yazılması
 • İnkluziv ifadələr
 • Orfoqrafiya və korreksiya
 • Elektron poçtdan istifadə etmək etiketi
Təlimdə iştirak haqqı:
280 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
16 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: