GRBS

İclasların İdarə EdilməsiOfis zalında keçirilən qısamüddətli yığıncaqlardan başlayaraq, qurultaylara qədər müxtəlif forma və həcimli iclaslar mövcuddur. Bu təlimin proqramı  enerji, məsuliyyət və istedada tələb edən işə malik olan qruplarla kiçik iş iclasına aid olacaq.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • İclasların idarə etmə sistemində vacib amil olduğunu dərk edəcəksiniz
 • İclasların effektivliyini daha da yüksəldən tənqidi planlamanın üsullarını biləcəksiniz
 • Müzakirə üçün açıq və etibarlı forum yaratmağa kömək edə biləcək texnoloji  sistemi təyin edəcəksiniz
 • İstehsalatın qeyri effektivliyinə gətirib çıxaran davranışları idarə edə bilmək üçün üsullar işləyib hazırlaya və təcrübədən keçirə biləcəksiniz  (Qeyri məhsuldar davranışları idarə edə bilmək üçün üsullar işləyib hazırlaya və təcrübədən keçirə biləcəksiniz)
Təlimin proqramı:
 • Effektiv iclasın əsasları
 • İclasların ən yaxşı və ən pis cəhətləri
 • Məhsuldar iclasların keçirilməsi
 • İclaslara hazırlıq
 • Gündəlik
 • Yerin təyin edilməsi
 • İclasın idarə edilməsi
 • Proses və məzmun
 • De Bononun düçüncələri də daxil olmaqla  texnoloji sistemlər, işiləmə qaydaları və təşkilati bacarıqlar
 • İclasların idarə edilməsi vərdişləri
 • Müvəffəqiyyətin planlaşdırılması
Təlimdə iştirak haqqı:
170 AZN
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: