header("Location: http://www.grbs.com); /* Redirect browser */ exit(); GRBS - Regional Leader & Innovator
GRBS

Layihələrin İdarə Edilməsi (yüksək səviyyə)Layihədə yerinə yetirilən fəaliyyətlər zamanı “layihə meneceri” titulunuzda olan “menecer” hissəsini unutmaq çox asandır. Lakin, layihə meneceri kimi uğur əldə etməniz üçün idarəetmə bacarıqlarınızı təkmilləşdirməniz çox əhəmiyyətlidir Layihələrinizi növbəti səviyyəyə qaldırmanız üçün siz həmçinin layihələrin idarə olunmasının daha mütərəqqi metodlarını da öyrənə bilərsiniz.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Layihələrin idarəedilməsi strukturu ilə tanış olacaqsınız
 • Layihə idarəedilməsi üçün lazım olan standartlarla tanış olacaqsınız
 • Layihə idarəetməsi üzrə bilik sahələri ilə tanış olacaqsınız
 • Layihə inteqrasiyasını idarəetməyi mənimsəyəcəksiniz
 • Layihə məzmununu idarəetməyi mənimsəyəcəksiniz
 • Layihə müddətlərini idarəetməyi mənimsəyəcəksiniz
 • Layihə dəyərini idarəetməyi  öyrənəcəksiniz
 • Layihə keyfiyyətini idarəetməyi  öyrənəcəksiniz
 • Layihədə insan resurslarını idarəetməyi  öyrənəcəksiniz
 • Layihədə kommunikasiyanın idarəedilməsini mənimsəyəcəksiniz
 • Layihə risklərini idarəetməyi öyrənəcəksiniz
 • Layihədə tədarükləri idarəetməyi öyrənəcəksiniz
Təlimin proqramı:
 • Layihələrin idarəedilməsinin strukturu
 • Layihənin həyat dövrü və təşkilat
 • Layihələrin idarəedilməsi üçün standart
 • Layihə üçün layihələrin idarəedilməsi prosesləri
 • Layihə idarəetməsi üzrə bilik sahələri
 • Layihə nizamnaməsinin işlənib hazırlanması
 • Layihə idarəetməsinin planının işlənib hazırlanması
 • Layihənin icrasına rəhbərlik və onu idarə etmək
 • Layihə işlərinin monitorinqi və nəzarət
 • Kompleks dəyişikliklərə nəzarətin həyata keçirilməsi
 • Layihələrin sona çatması və ya fazaları
 • Tələblərin yığılması
 • Məzmunun müəyyən edilməsi
 • İİS yaradılması
 • Məzmunun təsdiq edilməsi
 • Məzmuna nəzarət
 • Fəaliyyətlərin müəyyən edilməsi
 • Fəaliyyətlərin ardıcıllığının müəyyən edilməsi
 • Fəaliyyət resurslarının qiymətləndirilməsi
 • Fəaliyyət müddətinin qiymətləndirilməsi
 • Cədvəlin işlənib hazırlanması
 • Cədvələ nəzarət
 • Xərclərin qiymətləndirilməsi
 • Büdcənin müəyyən edilməsi
 • Xərclərə nəzarət
 • Keyfiyyətin planlaşdırılması
 • Keyfiyyətin təmin edilməsinin həyata keçirilməsi
 • Keyfiyyətə nəzarətin həyata keçirilməsi
 • İnsan resursları planının işlənib hazırlanması
 • Layihə komandasının yığılması
 • Layihə komandasının inkişaf etdirilməsi
 • Layihə komandasının idarə edilməsi
 • Layihədə maraqlı olan tərəflərin müəyyən edilməsi
 • Kommunikasiyanın planlaşdırılması
 • İnformasıyanın yayılması
 • Layihədə maraqlı olan tərəflərin gözləmələrinin idarə edilməsi
 • İcra hesabatları
 • Riskin idarə edilməsinin planlaşdırılması
 • Risklərin müəyyən edilməsi
 • Risklərin keyfiyyət təhlilinin həyata keçirilməsi
 • Risklərin kəmiyyət təhlilinin həyata keçirilməsi
 • Risklərə reaksiya verməyin planlaşdırılması
 • Risklərin monitorinqi və onlara nəzarət
 • Tədarükün planlaşdırılması
 • Tədarükün həyata keçirilməsi
 • Tədarük fəaliyyətinin idarə edilməsi
 • Tədarükün sona çatdırılması
 • Sertifikatlaşdırıcı imtahan
Təlimdə iştirak haqqı:
1500 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
48 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: