header("Location: http://www.grbs.com); /* Redirect browser */ exit(); GRBS - Regional Leader & Innovator
GRBS

Esse İngilis dilindəEssenin düzgün tərzdə yazılmasını ilk dəfə Frensis Bekon 16-cı əsrin sonlarında irəli sürmüşdür. Esse bir mövzunu və ya hansısa bir arqumenti müəllifin nöqteyi-nəzərindən təhlil edən müxtəsər nəsr əsəridir. Essenin əsas məzmunu müəllifin təxəyyülündən asılı olaraq dəyişə bilər. Bu kiçik ədəbi janr akademik dissertasiya kimi rəsmi xarakter daşımır və müəllifin subyektiv təcrübəsinə əsaslanır. Essenin qeyri-rəsmi bir yazı janrı olmasına baxmayaraq, ədəbiyyatda öz yerini tutumuşdur. Esselər adətən, ali məktəblərdə tələbələrə hər hansı bir mövzuya dair şəxsi fikri formalaşdırıb yazmaq üçün verilir.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Fikirlərin aydın və inandırıcı şəkildə yazıda formalaşdırılması;
  • Fikirlərin müvafiq misallarla yazıda əsaslandırılması;
  • Giriş paraqrafın düzgün tərtib edilməsi;
  • Yekun paraqrafnın düzgün tərtib edilməsi.
Təlimdə iştirak haqqı:
360 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
12 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: