GRBS

İngilis Dilinin Qrammatikası (İcmal)Təlimin məzmunu İngilis dili qrammatikasının əsas mübahisəli sahələrini əhatə edir: İngilis qrammatikasının həmçinin zamanların təkrarı, modal fellər, məchul növ, şərt budaq cümləsi, sifət və zərfin müqayisə və üstünlük dərəcələri.
Təlimin proqramı:
  • Zaman formaları (məlum, məchul)
  • Modal fellər
  • Şərti budaq cümlələr və bağlayıcılar
  • Arzular – qeyri-real keçmiş zaman
  • Sifət və zərflərin müqaisə dərəcəsi
Təlimdə iştirak haqqı:
420 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
20 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 505 10 51 • T: (99412) 505 10 61 • T: (99412) 505 10 71
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: