GRBS

İnvestisiyaların Planlaşdırılması“İnvestisiyaların Planlaşdırılması” termini menecerlər tərəfindən uzun müddətli nəticəsi olan yeni avadanlıqların satın alınması və ya yeni məhsulların yaradılması kimi layihələrə çəkilən iri həcmli xərclərin planlaşdırılması üçün istifadə olunur. Şirkətlərin əksəriyyəti əslində real maliyyə dəstəyini ala biləcək layihələrdən başqa sayca potensial olan daha çox layihələr gerçəkləşdirmək imkanındadı. Məhz bu səbəbdən, menecerlər çox ehtiyatla yalnız ən yüksək gəlir gətirəcək layihələri seçməlidirlər. Şirkətin uzun müddətli mənfəəti menecerlərin sərmayələrin qiymətləndirməsini nə dərəcədə düzgün etməyindən asılıdır.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • NPV üsulundan istifadə edərək investisiya layihəsinin qiymətləndirmək.
 • İRR üsulundan istifadə edərək investisiya layihəsinin qiymətlandimək.
 • Nağd vəsaitlərin qeyri müəyyən hərəkəti olan investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsi.
 • Üstünlük dərəcəsi ilə investisiya layihələrini prioritetləşdirmək.
 • İnvestisiyanın ödəmə müddətinin müəyyən etmək
 • İnvestisiyanın sadə gəlir normasını hesablamaq.
 • Cari dəyər konsepsiyasını və ondan istifadə etmə üsullarını anlamaq.
Təlimin proqramı:
 • NPV üsulundan istifadə edərək investisiya layihəsinin qiymətləndirmək.
 • İRR üsulundan istifadə edərək investisiya layihəsinin qiymətlandimək.
 • Nağd vəsaitlərin qeyri müəyyən hərəkəti olan investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsi.
 • Üstünlük dərəcəsi ilə investisiya layihələrini prioritetləşdirmək.
 • İnvestisiyanın ödəmə müddətinin müəyyən etmək
 • İnvestisiyanın sadə gəlir normasını hesablamaq.
 • Cari dəyər konsepsiyasını və ondan istifadə etmə üsullarını anlamaq.
Təlimdə iştirak haqqı:
290 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: