header("Location: http://www.grbs.com); /* Redirect browser */ exit(); GRBS - Regional Leader & Innovator
GRBS

Hesabatların və Təkliflərin HazırlanmasıBu təlim sizə sənəd işlərində kömək edəcək. Hansısa biznesdə sahəsində, hökumət və ya sənaye işində müdir vəzifəsində çalışırsınız? Onda sizin hesabat yazmağınız qaçırılmazdı. İstəyinizdən asılı olmayaraq, izahat vermək, əlaqələr yaratmaq və işin əhəmiyyətliliyinə digərlərini inandırmaq üçün bunu etməlisiniz. Yazı aydın, qısa, tamamlanmış və düzgün olmalıdır. Həmçinin demək istədiklərinizi nəzakətli tərzdə çatdırmağı bacarmalısınız. Bu təlim həmçinin sizi hesabatın həcmi və forması ilə tanış edəcək, yazdığınızın inandırıcı olması üçün, sizə bəzi metodlar öyrədəcək.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Yazı vasitəsi ilə düzgün ünsiyyətin əsas elementlərini öyrənəcəksiniz
 • Hesabatın mahiyyətinin yarısını ifadə edən, məzmunlu abzaslar yazmağı öyrənəcəksiniz
 • İnandırıcı hesabatlar və məlumatı əsaslı şəkildə ötürə bilən təkliflər yazmağın üsullarını mənimsəyəcəksiniz
 • Yazdıqlarınızın aydın, lakonik, bitmiş və düzgün olduğuna əmin olmaq üçün düzəlişlər etməyin yollarını öyrənəcəksiniz
 • Əldə edilmiş bacarıqları təcrübədə tətbiq etmək imkanınız olacaq
Təlimin proqramı:
 • Fikirlərin aydın, lakonik, tamamlanmış və düzgün şəkildə ifadə edilməsi
 • Abzasların yazılma qaydası
 • Məzmun və süjetin cəlb ediciliyinin göstəriciləri
 • Hesabat hazırlamağın dörd mərhələsi
 • Hesabat işlərinin planının tutulması: PAFEO
 • Düzəliş və dəyişikliklər
 • Birbaşa və dolayı yanaşmaların müqayisəsi
 • Təşkilatçılıq strategiyaları
 • Sərlövhələr və yarımsərlövhələr
 • Cədvəl və qrafiklər
 • Hesabatların formatı
 • Hesabatlarla təkliflərin müqayisə edilməsi
 • İnandırma prosesi zamanı atılan addımlar
Təlimdə iştirak haqqı:
480 AZN 
limin müddəti:
16 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: