GRBS

Buruq Məhlunun TexnikasıSon vaxtlar enerjidaşıyıcılarına (neft, qaz, neft və qazokondensant) olan tələbat kəskin surətdə artmaqdadır. Bu tələbatları ödəmək üçün bir neçə üsul mövcuddur: qatların neft hasilatını artırmaq,  işləməyən və istifadə olunmayan buruqları bərpa etmək,  yeni yataqların sonrakı kəşfiyyət və qazma proseslərini həyata keçirmək. Yataqların qazma prosesi sürətli templərlə və minimum xərclərlə həyata keçirilməlidir. Son illər maili və üfqi buruqlarında qazma işlərinin həcmi artmaqdadır. Bu cür buruqlarda aparılan qazma işləri iqtisadi cəhətdən əlverişlidir.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Yataqlarin tədqiqat torunu və buruqların yerləşdiyini nəzərə alaraq uyğun profilin seçimi
  • Buruq profilinin ayrı intervallarının həyata keçirilməsi üçün buruq sütunun aşaq hissəsinin tərtib üsulunun seçimi
  • Maili buruqlarda əyilmiş cihazların yönəldilməsi
Təlimdə iştirak haqqı:
950 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
18 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: