GRBS

Maili və Üfüqi Qazma İşləriSon vaxtlar enerjidaşıyıcılarına (neft, qaz, neft və qazokondensant) olan tələbat kəskin surətdə artmaqdadır. Bu tələbatları ödəmək üçün bir neçə üsul mövcuddur: qatların neft hasilatını artırmaq,  işləməyən və istifadə olunmayan buruqları bərpa etmək,  yeni yataqların sonrakı kəşfiyyat və qazma proseslərini həyata keçirmək. Yataqların qazma prosesi sürətli templərlə və minimum xərclərlə həyata keçirilməlidir. Son illər maili və üfqi buruqlarında qazma işlərinin həcmi artmaqdadır. Bu cür buruqlarda aparılan qazma işləri iqtisadi cəhətdən əlverişlidir.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Yataqların tədqiq şəbəkəsini və buruqların mövcud olduğu ərazini nəzərə alaraq uyğun profilin seçilməsi
  • Buruqda profilin ayrı intervallarının həyata keçirilməsi üçün qazma sütununun aşağı hissəsinin quraşdırılmasının seçilməsi
  • Maili buruqlarda əyilmiş qurğuların istiqamətləndirilməsi
Təlimdə iştirak haqqı:
950 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
18 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 505 10 51 • T: (99412) 505 10 61 • T: (99412) 505 10 71
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: