GRBS

Qazma İşlərinin AparılmasıSon vaxtlar enerjidaşıyıcılarına (neft, qaz, neft və qazokondensant) olan tələbat kəskin surətdə artmaqdadır. Bu tələbatları ödəmək üçün bir neçə üsul mövcuddur: qatların neft hasilatını artırmaq,  işləməyən və istifadə olunmayan buruqları bərpa etmək,  yeni yataqların sonrakı kəşfiyyat və qazma proseslərini həyata keçirmək. Yataqların qazma prosesi sürətli templərlə və minimum xərclərlə həyata keçirilməlidir. Dünya ehtiyyatlarının 3/2 hissəsi, məlum olduğu kimi, okean, dəniz və göllərin diblərində yerləşir.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Dəniz və okeanda buruqların qazmaları zamanı istifadə olunan buruq qurğuları haqqında ümumi və aydın anlayışı çatdırmaq
  • Quruda və dənizdə qazma işlərini aparmaq məqsədi ilə istifadə olunan qurğuların fərqləndirici xüsusiyyətini açıqlamaq
Təlimdə iştirak haqqı:
1200 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
24 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: