GRBS

Neft və Qaz Quyularının QazılmasıSon vaxtlar enerjidaşıyıcılarına (neft, qaz, neft və qazokondensant) olan tələbat kəskin surətdə artmaqdadır. Bu tələbatları ödəmək üçün bir neçə üsul mövcuddur: qatların neft hasilatını artırmaq, işləməyən və istifadə olunmayan buruqları bərpa etmək, yeni yataqların sonrakı kəşfiyyat və qazma proseslərini həyata keçirmək. Yataqların qazma prosesi sürətli templərlə və minimum xərclərlə həyata keçirilməlidir.
Təlimin proqramı:
 • Neft və qaz yataqlarının geologiyası haqda qısa məlumat
 • Neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və axtarışı
 • Neft və qaz quyularının tipləri və təsnifatı. Əsas anlayışlar və təyinatlar
 • Mühəndis tikintisi kimi quyunun layihələndirilməsi və yerləşdirilməsi nöqtəsinin geoloji əsaslandırılması
 • Dəniz və Okean akvatoriyasında qazma tikililəri (Drilling building) üçün avadanlıqlar və mexanizmlər
 • Qazma məhlulunu qazılmış süxurdan (şlamdan) təmizləmək  üçün avadanlıqlar
 • Qazma məhlulunun üç pilləli təmizləmə sxemi
 • Fontan əleyhinə avadanlıqlar (FƏA) (BOP)
 • Quyuların qazılması üçün alətlər və onların təyinatı
 • Turbin mühərrikləri (Turbodrill)
 • Qazma boruları (Pipe drill)
 • Qoruyucu kəmərlər (Casing)
 • Quyu lüləsinin qoruyucu kəmər buraxılmasına hazırlanması
 • Quyuların qoruyucu kəmərlə bərkidilməsi texnologiyası
 • Quyuların sementlənməsi  (Sementing of well)
 • Quyuların yuyulması (Washing out of love)
 • Qazımada mürəkkəbləşmələr  (Bore hole proubles)
 • Maili yönəldilmiş və üfuqi quyuların qazılması
 • Quyularla layın açılması və tamamlanması
 • Qazmanın iqtisadi göstəriciləri
Təlimdə iştirak haqqı:
1500 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
30 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: