GRBS

Sinergetika NeftçıxarmadaBu günə qədər elm tərəfindən icad edilmiş hər bir şey sadə anlayışların tam səthində yerləşir. Təbiətin dərinliklərini dərk etmək üçün daha doğru və üsullu yol ilə anlayış və aksiomları şeylərdən ayırmaq lazımdır, ümumiyyətlə, daha yaxşı və etibarlı zehni iş tələb olunur.

Frensis Bekon

Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Neft və qaz yataqlarının geoloqo-fiziki modellərin əsaslandırılması və tərtib edilməsi
  • Yataqların tərtibi və istismarı üzrə yeni metodların yaradılması və məlum olanların təkmilləşdirilməsi sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi
  • İşi təşkil etməyi bacarmaq, peşəkar fəaliyyəti sahəsində tidbiq edilmiş məlumatın toplanılması, qorunub saxlanılması və analizi üzrə kompüter metodlarının mənimsənilməsi
  • Yığımın keçirilməsi, quyu hasilatının hazırlanmasının elmi əsaslanmış plan işi üzrə tərtib edilməsi və həyata keçirilməsini idarə etmək
  • Əsas tədqiqat məsələləri və yataq istismarı üzrə məlumat bazasının tərtib edilməsi
  • Yeni yataqların tədqiqat məsələlərinin həlli zamanı əvvəlki təcrübənin və məlumat bazasının istifadə edilməsi
  • Elmin inkişafı və dəyişilən sosial praktiki şəraitdə toplanmış təcrübənin yenidən qiymətləndirilməsi, imkanlarının analizi, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə yeni biliklərin mənimsənilməsi
  • Sistemli yanaşma əsasında peşəkar sahədə layihə fəaliyyətinə qadir olmaq, müxtəlif hadisələri təsvir etmə və proqnozlaşdırması üçün modelləri düzəltməyi və istifadə etməyi bacarmaq və onların keyfiyyət və kəmiyyət analizini həyata keçirmək
  • Peşəkar fəaliyyətin tərz və xarakterinin metodoloji və psixoloji deyişilməsi və fənlərarası layihələr üzrə işə hazır olmaq
Təlimdə iştirak haqqı:
500 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: