GRBS

Geoloji-geofiziki modelləşdirmə



“…ən pis memar ən yaxşı arıdan onunla fərqlənirki, mumdan pətək hazırlamamışdan öncə o onu öz beynində artıq hazırlayıb”.

К.Marks

Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Neft və qaz yataqlarının geoloqo-fiziki modellərin əsaslandırılması və tərtib edilməsi
  • Yataqların tərtibi və istismarı üzrə yeni metodların yaradılması və məlum olanların təkmilləşdirilməsi sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi
  • İşi təşkil etməyi bacarmaq, peşəkar fəaliyyəti sahəsində tidbiq edilmiş məlumatın toplanılması, qorunub saxlanılması və analizi üzrə kompüter metodlarının mənimsənilməsi
  • Yığımın keçirilməsi, quyu hasilatının hazırlanmasının elmi əsaslanmış plan işi üzrə tərtib edilməsi və həyata keçirilməsini idarə etmək
  • Əsas tədqiqat məsələləri və yataq istismarı üzrə məlumat bazasının tərtib edilməsi
  • Yeni yataqların tədqiqat məsələlərinin həlli zamanı əvvəlki təcrübənin və məlumat bazasının istifadə edilməsi
  • Elmin inkişafı və dəyişilən sosial praktiki şəraitdə toplanmış təcrübənin yenidən qiymətləndirilməsi, imkanlarının analizi, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə yeni biliklərin mənimsənilməsi
  • Sistemli yanaşma əsasında peşəkar sahədə layihə fəaliyyətinə qadir olmaq, müxtəlif hadisələrin təsvir etmə və proqnozlaşdırması üçün modelləri düzəltməyi və istifadə etməyi bacarmaq və onların keyfiyyət və kəmiyyət analizini həyata keçirmək
  • Peşəkar fəaliyyətin tərz və xarakterinin metodoloji və psixoloji dəyişilməsi və fənlərarası layihələr üzrə işə hazır olmaq
Təlimdə iştirak haqqı:
950 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
18 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: