GRBS

İstehsalatın İntensivləşdirilməsiMəktəb və universitelərdə öyrəndiyimiz – təhsil deyildir, sadəcə təhsili əldə etməyin bir vasitəsi idi.

Ralf Uoldo Emerson

Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Yığımın keçirilməsi, quyu hasilatının hazırlanmasının elmi əsaslanmış plan işi üzrə tərtib edilməsi və həyata keçirilməsini idarə etmək
 • Yataqların tərtibi və istismarı üzrə yeni metodların yaradılması və məlum olanların təkmilləşdirilməsi sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi
 • Neft və qaz yataqlarının geoloqo-fiziki modellərin əsaslandırılması və tərtib edilməsi
 • Canlı və cansız təbiətdə baş verən proses və hadisələr haqqında tam təsəvvürə malik olmaq, təbiətin müasir elmi dərketmə metodlarının imkanlarını qavramaq və peşəkar funksiyaların həyata keçirildiyi zaman baş verən məsələlərin həlli üçün lazımi səviyyədə idarə etmək
 • İşi təşkil etməyi bacarmaq, peşəkar fəaliyyəti sahəsində tidbiq edilmiş məlumatın toplanılması, qorunub saxlanılması və analizi üzrə kompüter metodlarının mənimsənilməsi
 • Elmin inkişafı və dəyişilən sosial praktiki şəraitdə toplanmış təcrübənin yenidən qiymətləndirilməsi, imkanlarının analizi, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə yeni biliklərin mənimsənilməsi
 • Sistemli yanaşma əsasında peşəkar sahədə layihə fəaliyyətinə qadir olmaq, müxtəlif hadisələrin təsvir etmə və proqnozlaşdırması üçün modelləri düzəltməyi və istifadə etməyi bacarmaq və onların keyfiyyət və kəmiyyət analizini həyata keçirmək
 • Peşəkar fəaliyyətin tərz və xarakterinin metodoloji və psixoloji dəyişilməsi və fənlərarası layihələr üzrə işə hazır olmaq
 • Neft və qazın hasilatı zamanı məhsuldar layda (qatda) baş verən hidromexaniki və fiziki proseslər haqqında təsəvvürə malik olmaq
 • Geofiziki tədqiqat metodları və buruqlarda aparılan tədqiqatların nəticələrinin interpretasiyası haqqında təsəvvürə malik olmaq
 • Buruq və layların (qatların) gazohidrodinamik tədqiqatlarının nəticələri üzrə analiz etmə bacarıqlarına malik olmaq
Təlimdə iştirak haqqı:
500 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: