GRBS

Netf-qaz Yataqlarının İdarə EdilməsiKlassik elmin hansı ilkin şərtlərindən müasir elm qurtula bilib? Adətən, dünyanın müəyyən məqamda quruluşunun sadə olduğu və zamanda dönmə qabiliyyətinə malik olan fundamental qanunlarına tabe olduğu başlıca tezis ətrafında cəmləşmiş şərtlərdən asılıdır. Buna bənzər nöqteyi-nəzər bu gün hədsiz sadələşdirmə kimi təqdim olunub. Onu bölmək, binanıın yalnız üst-üstə yığılmış kərpiclərdən ibarət olduğunu görənlərə bənzəmək deməkdir. Amma həmin kərpiclərdən fabrik də, saray da və məbəd də tikmək olar. Binanı bütövlükdə gözdən keçirərkən, biz onu dövrün, mədəniyyətin, cəmiyyətin və üslubun məhsulu kimi qəbul etmə bacarığını əldə edirik.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Yığımın keçirilməsi, quyu hasilatının hazırlanmasının elmi əsaslanmış plan işi üzrə tərtib edilməsi və həyata keçirilməsini idarə etmək;
  • Əsas tədqiqat məsələləri və yataq istismarı üzrə məlumat bazasının tərtib edilməsi;
  • Yeni yataqların tədqiqat məsələlərinin həlli zamanı əvvəlki təcrübənin və məlumat bazasının istifadə edilməsi;
  • Yataqların tərtibi və istismarı üzrə yeni metodların yaradılması və məlum olanların təkmilləşdirilməsi sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi;
  • İşi təşkil etməyi bacarmaq, peşəkar fəaliyyəti sahəsində tidbiq edilmiş məlumatın toplanılması, qorunub saxlanılması və analizi üzrə kompüter metodlarının mənimsənilməsi;
  • Elmin inkişafı və dəyişilən sosial praktiki şəraitdə toplanmış təcrübənin yenidən qiymətləndirilməsi, imkanlarının analizi, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə yeni biliklərin mənimsənilməsi;
  • Neft və qazın hasilatı zamanı məhsuldar layda (qatda) baş verən hidromexaniki və fiziki proseslər haqqında təsəvvürə malik olmaq;
  • Geofiziki tədqiqat metodları və buruqlarda aparılan tədqiqatların nəticələrinin interpretasiyası haqqında təsəvvürə malik olmaq;
  • Buruq və layların (qatların) gazohidrodinamik tədqiqatlarının nəticələri üzrə analiz etmə bacarıqlarına malik olmaq.
Təlimdə iştirak haqqı:
950 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
16 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: