GRBS

İş Yerinin Təhlükəsizliyiİş yerində baş verən,bədbəxt hadisələr və qəzalar, şirkətin hər il milyonlarla dollar və vaxt itirməsinə səbəb olur.Bu bədbəxt hadisələrin,işçilərə dərin və uzun müddətli təsiri olur. Təşkilatlarda iş əməliyyatlarının ayrılmaz hissəsi kimi dəyərləndirilən,təhlükəsizlik intizamlarını yerinə yetirmək,təkcə işə və pula qənayət etmir,həmçinin sadiq və sağlam işçi qüvvəsi yaradır.Bu təlim,şəxsi təhlükəsizlik intizamlarınızı yaratmaq üçündür.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Təhlükəsizlik proqramı və intizamı arasındakı fərqləri başa düşmək
 • Öz sahənizdə nizama salmanı başa düşmək üçün bəzi vasitələr
 • Texniki təhlükəsizliyi yerinə yetirmək üçün qrup yarada bilərsiz
 • Riskləri necə azaltmağı araşdırmaq
 • Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ölçülər götürmək
 • Təhlükəsizlik təlim proqramının nələri əhatə etdiyini araşdırmaq
 • Qəzalarda köməklik etmələri üçün xüsusi qrupları müəyyənləşdirmək və onları necə müdafiə etməyi bilmək
 • Təşkilatınıza təhlükəsizlik planını tərtib etməyə,həyata keçirməyə və nəzərdən keçirməyə köməklik etməyi bilmək
 • Bədbəxt hadisələrdə və itkilərdə köməklik edə bilmək
 • Bədbəxt hadisələrin araşdırılmasının və sənədləşdirilməsinin əsaslarını başa düşmək
Təlimin proqramı:
 • Təhlükəsizlik intizamını müəyyənləşdirmək
 • Təhlükəsizlik orqanları və imkanları
 • Təhlükələri müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaq
 • Aktiv ölçülər götürmək
 • Təhlükəli vəziyyətlərdə qrupları müəyyənləşdirmək
 • Təhlükəsizlik planını tərtib etmək
 • Planı həyata keçirmək
 • Hadisəni idarə etmək
 • Proqramı nəzərdən keçirmək
Təlimdə iştirak haqqı:
220 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: