GRBS

Təhlükəsizliyə NəzarətHər bir "Biznes" üçün lazımi xərclər tələb olunur (xammalın alınması, işçiləri maaşla təmin edilməsi, yanacaq xərcləri v.s.). Ancaq hər bir biznesin öz təhlükələri və riskləri də var. Kommersiya risklərindən başqa müasir zamanda, müəsisələr bir çox itkilərlə üzləşirlər. İtkilərə və təhlükələrə gətirən səbəblər isə "Təhlükəsizlik" sisteminin olmaması və yaxud sistemə lazımi səviyyədə nəzarət olunmamasından irəli gəlir. Bu proqramda təhlükəsizlik sistemlərinin növləri, onlara düzgün nəzarət posedurları açıqlanacaq. Həmçinin mühafizəçilərin davranış qaydaları, komunikasiya sistemlərindən istfadə və qrup halında işləmək qabiliyyəti nəzərdən keçiriləcək.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
  • Risk və təhlükələr nədir və onların əvvəlcədən qabağının alınması.
  • Təhlükəsizlik prosedurları. Səxsi heyətin davranışı.
  • Təhlükəsizlik sistemlərinin növləri.
  • Gözlənilməz hadisələr və fövqəladə vəziyyətlər zamanı tədbirlər planı və şəxsi heyətin hərəkətləri.
  • Əməliyyat tədbirlərinin və gündəlik işin təşkili.
  • Komunikasiya sistemlərindən istifadə qaydaları.
  • Sübut-dəlillərlə işləmək bacarığı.
Təlimdə iştirak haqqı:
360 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
16 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: