GRBS

İnkassasiyaQiymətli kağızların daşınması (QKD) yükün А məntəqəsindən B məntəqəsinə iqtisadi itkisiz çatdırmaq bacarığına deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, nəğd əskinaslar nəqliyyat vasitəsi ilə bir əldən başqa ələ keçdiyi zaman onların oğurlanması və itməsi ehtimalı artır. QKD və ya İnkasasiya – nəğd pulların və qiymətli əşyaların ciddi prosedur qaydalarına uyğun olaraq təhlükəsiz yerdəyişməsindən başqa, həm də həmin prosesə təhkim olunmuş şəxsi heyət və işçilərin həyatının təhlükəsizliyinə zəmanət verən bir sistemdir.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Qiymətli kağızların daşınmasının əsasları. Göstərilən fəsildə QKD kimə lazımdır, şəxsi heyət, istifadə olunan avadanlıq növləri, uniforma, inkasasiya xidmətinin təhlükəsizliyinin əsasları kimi mövzulara toxunulacaq.
 • Əməliyyat prosedurları. Bu fəsildə QKD zamanı lazım olan prosedur qaydaları və vacib sənədləşmə işlərindən danışılacaq.
 • Gözlənilməz hadisələr və fövqəladə vəziyyətlər zamanı tədbirlər planı. Bu fəsildə hər hansı bir dəyişikliklər, hava şəraitindən tutmuş hər növ fors-major hadisələrinə qədər sizin hərəkətləriniz nəzərdən keçiriləcək.
 • QKD əməliyyatlarının əsasları və ya əməliyyat məsləhətləri. Burada əməliyyat zamanı aktual olan və yarana bilən suallara cavab veriləcək. Şəxsi heyətin daxili və xarici davranışı barədə danışılacaq.
Təlimin proqramı:
 • QKD-nın əsasları
 • Əməliyyat prosedurları
 • Əməliyyat prosedurları
 • Gözlənilməz hadisələr və fövqəladə vəziyyətlər zamanı lazım olan addımlar planı
 • QKD-sı əməliyyatının əsasları
 • QKD-sı əməliyyatının əsasları
 • Heyət üzvlərinin məsuliyyəti
Təlimdə iştirak haqqı:
220 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: