GRBS

Kompüter Texnikası və SağlamlıqKompyuterin elektromaqnit dalğalarının şüalandıran bir mənbə olduğu və kompyuterdən düzgün istifadə etmədikdə, sağlamlıq üçün böyük təhlükə yarada bilməsi hamıya məlumdur. Azərbaycanda bu vaxta qədər kompüter texnikasından istifadə etdikdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi haqqında sanitar norma və qaydalar, eyni zamanda kompüter texnikası ilə işləyənləri maarifləndirən ədəbiyyat və tədris kursları təşkil olunmadığından, kompüter texnikası ilə işləyənlər özlərini zərərli peşə faktoru sayılan elektromaqnit dalğalarından qoruma qaydalarını bilmirlər, bu da onların gələcəkdə peşə xəstəlikləri ilə xəstələnmə ehtimalını daha da artırır. Siz iş yerlərinizi düzgün təşkil etməklə kompüter texnikasının istismarı vaxtı yaranan mənfi amillərdən öz sağlamlığınızı qoruya bilərsiniz.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Elektromaqnit dalğaları ilə tanışlıq
 • Sağlamlığın qorunma qaydaları ilə tanışlıq
 • Standartların və sanitar normaların tələblərinə müvafiq elektromaqnit və
 • elektrostatik sahələrin səviyyə həddi
 • İş yerinin təşkili. İş yerində kompüter texnikasının yerləşdirilməsi
 • Kompüter texnikasından istifadə olunan otaqların mikroiqliminə tələblər
 • Elektromaqnit sahələrinin təsirinin azaldılma üsulları. Qoruyucu ekranlar
 • Digər sənaye amillərinə qoyulan sanitar tələblər
 • Əmək və istirahət rejiminə qoyulan tələblər
Təlimin proqramı:
 • Elektromaqnit dalğaları ilə tanışlıq
 • Sağlamlığın qorunma qaydaları ilə tanışlıq
 • Standartların və sanitar normaların tələblərinə müvafiq elektromaqnit və elektrostatik sahələrin səviyyə həddi
 • İş yerinin təşkili. İş yerində kompüter texnikasının yerləşdirilməsi
 • Kompüter texnikasından istifadə olunan otaqların mikroiqliminə tələblər
 • Elektromaqnit sahələrinin təsirinin azaldılma üsulları. Qoruyucu ekranlar
 • Digər sənaye amillərinə qoyulan sanitar tələblər
 • Əmək və istirahət rejiminə qoyulan tələblər
Təlimdə iştirak haqqı:
220 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 505 10 51 • T: (99412) 505 10 61 • T: (99412) 505 10 71
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: