GRBS

Avtokarın Təhlükəsiz İdarəsi"Avtokar və onun təhlükəsiz istismar qaydaları" təliminin metodikası Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi tərəfindən razılaşdırılmışdır. 

İstehsalat və tikintidə materialların qarmaqlanması, qaldırılması və daşınılması üçün yükləmə, boşaltma işlərində avtokarların rolu böyükdür. Avtokarların seçimi zamanı irəli sürülən texniki tələblər yükgötürmə qabiliyyəti və istifadə etdiyi yanacaq növündən ibarətdir. Avtokarlar 5 sinifə ayrılırlar. Bu siniflərdən sizin işiniz üçün ən yararlı hansının olduğunu bilirsinizmi? Sənayenin hər bir səhəsində istifadə olunan bu yük maşınını düzgün idarə etməyi bilirsinizmi?

Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 •   Avtokar növləri
 •   Avtokar əməliyyatı
 •   Avtokar təhlükəsizliyi
 •   Avtokar təchizatı və baxımı
 •   Avtokarın yanacaqla təminatı
Təlimin proqramı:
 • Təhlükəsizlik və sağlamlığa dair şirkətin təşkilati mexanizmlərini təsvir etmək
 • SƏTTƏM siyasəti və qaydaları
 • İşdə sağlamlıq, əməyin mühafizəsi tədbirləri
 • Azərbaycan qanunvericiliyində SƏTTƏM
 • Avtokarla Təhlükəsiz İş Prinsipləri
 • Fərdi Mühafizə Vasitələri
 • İş sahəsinin planlanması
 • İlk tibbi yardım sxemi və işçilərin ilk tibbi yardım bacarığı
 • Yanğından mühafizə sistemi
 • Avtokarla bilavasitə iş və bütün nəzəriyyənin əyani tətbiqi. (mexaniki, hidravlik sistemlərin başa salınması, praktiki testlərlə idarəetmənin öyrədilməsi)
Təlimdə iştirak haqqı:
720 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
20 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: