GRBS

Hündürlük İşləriSon vaxtlar enerjidaşıyıcılarına (neft, qaz, neft və qazokondensant) olan tələbat kəskin surətdə artmaqdadır. Bu tələbatları ödəmək üçün bir neçə üsul mövcuddur: qatların neft hasilatını artırmaq, işləməyən və istifadə olunmayan buruqları bərpa etmək, yeni yataqların sonrakı kəşfiyyat və qazma proseslərini həyata keçirmək. Yataqların qazma prosesi sürətli templərlə və minimum xərclərlə həyata keçirilməlidir.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Hündürlükdə işçilərin təhlükəsizliyi
 • Hündürlükdə iş icrasının təhlükəsizliyi
 • Hündürlükdə təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsi yolları
 • Fərdi mühafizə vasitələri
 • Hündürlük – təhlükə - dəyərləndirmə üçlüyü
 • Risklərin təyini və qarşısını alma tədbirləri
 • Fərdi mühafizə vasitələrinin işə hazırlılığının yoxlanması
 • Sığorta ləvazimatları
Təlimin proqramı:
 • Təhlükələr
 • Doğru Planlama və Daimi Təqib
 • Fərdi mühafizə vasitələri
 • Xilasetmə
 • İş Ləvazimatları üçün Yoxlama Tələbləri
 • Riskin Dəyərləndirilməsi
 • Hündürlük – təhlükə – dəyərləndirmə üçlüyü
 • Sığorta ləvazimatları
 • Hər yerdəyişmədə ləvazimatın pərçimlənməsi
Təlimdə iştirak haqqı:
220 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: