GRBS

Risklərin İdarə EdilməsiRiskin idarə edilməsi həmişə layihənin idarə edilməsinin əsas hissəsi olub, amma son illərdə bunun əhəmiyyəti getdikcə artır. Riskin effektiv idarə edilməsi böhranların neqativ təsirlərini azaltmaqla yanaşı, bir çox faydalar və xərclərdə qənaəti təmin edə bilər.

Bu təlimdə verilən riskin idarə edilməsi strukturu istənilən təşkilata uyğun olacaq qədər çevikdir. Siz onu vahid layihəyə və ya departamentə tətbiq edə və ya ümumi riskin idarə edilməsi proqramı üçün əsas olaraq istifadə edə bilərsiniz.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Risk və riskin idarə edilməsi anlayışını təyin edəcəksiniz
 • Riskin idarə edilməsi üçün öz kontekstinizi quracaqsınız
 • Riskin idarə edilməsi fəaliyyətlərinin strukturunu formalaşdıran əsas qaydaları müzakirə edəcəksiniz
 • Riskin ölçülməsi prosesini tərtib edəcək və həyata keçirəcəksiniz
 • Riskə ən doğru şəkildə necə cavab vermək lazım olduğunu müəyyən edəcək və həmin cavabların planını hazırlayacaqsınız
 • Hesabat, nəzarət və riskin idarə edilməsi proqramının qiymətləndirilməsi proseslərinin əsas komponentlərini müzakirə edəcəksiniz
Təlimin proqramı:
 • Risk anlayışı
 • Riskin idarə edilməsi fəaliyyətləri
 • Riskin ölçülməsi
 • Riskə cavab vermək
 • Resursların əldə olunmasına nəzarət
 • Reaksiyanın planlaşdırılması
 • Hesabat və nəzarət
 • Strukturun gözdən keçirilməsi və qiymətləndirilməsi
Təlimdə iştirak haqqı:
320 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: