GRBS

İnventar Malların İdarə EdilməsiƏksər şirkətlər çoxlu inventarlara sahibdir. Çoxlu ehtiyata malik olmaq şirkət üçün tükənməzlik nişanıdır. Bu halda ortaya belə bir məsələ çıxır, illərnən anbarda qalan, istifadə edilməyən inventarlarla nə etməli? Görəsən bizim aramızda ehtiyatın tükənməsi ilə əlaqədər narahatliq hissi keçirməyən və onun vura biləcəyi zərərin ciddiliyini dərk etməyən insan mövcuddurmu? Ümumiyyətlə inventarın saxlanılması, onun müştəriyə qısa müddət ərzində çatdırılması ilə müqayisədə daha çox baha başa gəlir. İnventarları yaxşı idarə edən şəxs olmalı, onlardan hansının və hansı miqdarda daha tələb edilən olduğunu bilməlidir. Onlar tükənmənin minimuma enmə və əmtəə dövriyyəsinin əksinə olaraq maksimum dərəcəsinə yüksəlməsini nəzərə alaraq sifariş prosesini çox dəqiqliklə planlaşdırmalıdırlar.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Siz inventarların idarə edilməsi prosesində daha tez-tez rast gəlinən terminlərin mənasını anlayacaqsınız
 • İnventarların idarə edilməsi hansı məqsədləri daşıyır və prosesi bu məqsədlərə doğru idarə edə biləcəksiniz
 • Ehtiyatda saxlanılan inventarı, sifariş vaxtını və miqdarını təyin etmək bacarığına yiyələnəcəksiniz
 • İnventarların idarə edilməsi sistemlərinin qiymətləndirməyi öyrənəcəksiniz
 • Ehtiyatların dövr etmə prosesini təyin edə biləcəksiniz
 • Çox böyuk səliqə ilə inventarları saxlamağı öyrənəcəksiniz
Təlimin proqramı:
 • İnventar nədir?
 • İnventarın növləri
 • Əsas iştirakçılar
 • İnventarları yaxşı idarə etmə sisteminə daxil olanlar
 • Anbardakı ehtiyatların dövriyyəsi
 • Tələblərin müəyyən edlməsi
 • İnventarın əsaslandırılması
 • Yatırılma və əldə etmə prosesi
 • İnventarların səliqə ilə saxlanılması
 • İxracat prosesi
 • Sənayedəki tendensiyalar
Təlimdə iştirak haqqı:
260 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: