GRBS

Təzyiq Altında Çıxış EtməkTəzyiq altında danışmaq və ya ayaqüstü fikirləşmək, Sizin öz fikir və ideyalarınızı qısa bir zaman ərzində formalaşdırıb, auditoriyanın reaksiyasını qabaqcadan müəyyən edərək aydın surətdə onlara ünvanlamağınızdan asılıdır. Bu əsasən rəsmi çıxışlar zamanı və daimi biznesdə tətbiq edilir. Bunun üçün yaxşı zəkaya, məqsədyönümlülük və yüksək adaptasiya qabiliyətinə malik olmaq vacibdir. Həmçinin şifahi və yazılı kommunikasiyanı fərqləndirmə bacarığı vacıb olan amillərdə hesab edilir. Bu təlim öz vəzifəsinə əsasən sərt və tələbkar kütlə qarşısında çıxış etməli olanlar üçün nəzərdə tutulub. Bu vəsaitdən həmçinin yenicə natiq olmağa hazırlaşan insanları həvəsləndirmək, iclaslarda ucadan və aydın şəkildə danışmağı ruhlandırmaq və ya sadəcə şirkətin adından çıxış etməyə hazırlaşan insanı qabaqcadan hazırlamaq məqsədi ilə istifadə etmək olar. Treninqin məqsədi Sizin bacarıqlarınızı təkmilləşdirmək və Sizə təqdimat zamanı və ya dolaşıq məlumatın ötürülməsi zamanı Sizə stimul verən yeni metodları mənimsənilməsidir.
Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • Çıxış etməyə hazırlaşmaq üçün bir dəqiqə və ya bir həftə vaxt qaldığından asılı olmayaraq, çıxışa tez bir zamanda və asan yolla hazırlaşmaq metodları ilə tanış olacaqsınız
 • Sualların nə barədə olduğundan xəbərsiz olaraq, onları cavablandırmağa hər zaman hazır olmaq üsulları ilə tanış olacaqsınız
 • İnsan kütləsi qarşısında çıxış edərkən, əsasən də əgər Sizin danışdığınız kütlə tərəfindən qərəzkarlıqla qarşılanan zaman əsəbiliyə qalib gəlmək bacarığına yiyələnəcəksiniz
 • Çıxış edərkən kütlənin etibarını və rəğbətini qazanmaq metodlarına yiyələnəcəksiniz.
Təlimin proqramı:
 • Nədən başlamalı?
 • Təqdimatın hazırlanması
 • Təsir etmə sahəsinin analizi
 • Öz auditoriyanızı anlamaq
 • Əsəbiliyin idarə edilməsi
 • Auditoriyanın Sizin dediklərinizə duymaq üçün nə etməli
 • Əsas mövzu və cümlələr
 • Müəyyən struktura malik olan ideyalar üçün planın qurulması
 • Təşkil etmə metodları
 • Bizim vücudumuzun dili
 • Başlanğıc və son
 • Əsas planın inkişaf etdirilməsi
 • Təqdim etmə təcrübəsi
Təlimdə iştirak haqqı:
280 AZN 
limin müddəti:
8 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: