GRBS

İş Prosesinin təkmilləşdirilməsi“İqtisadi səmərəlilik” prinsipləri üç yüz ildən bəri geniş istifadə olunur.

Bu treninq sizə, iqtisadi səmərəliliyin təkmilləşdirilməsi alətlərindən öz iş yerinizdə istifadə etmək üçün bünövrəni təmin edəcək. Əvvəlcə siz, Toyotanın istifadə etdiyi prinsiplərin və beş əsas təkmilləşdirmə məfhumunun (dəyər, israf, dəyişmə, mürəkkəblik və daimi təkmilləşdirmə) əsasında  iqtisadi səmərəliliyin əsaslarını araşdıracaqsınız. Həmçinin sizə öz təşkilatınızda davamlı təkmilləşdirmə aparmaq üçün lazım olan alətlər təqdim olunacaq.

Təlimdən əldə edəcəksiniz:
 • İqtisadi səmərəlilik anlayışını  və onun əsas terminlərini təyin edəcəksiniz
 • Toyota istehsal sistemini və Toyotada “İstehsal Sistemi Evini” təsvir edəcəksiniz
 • Beş əsas təkmilləşmə məfhumunu aydınlaşdıracaqsınız
 • Dəyəri anlamaq, təsvir etmək, təhlil etmək və təkmilləşdirmək üçün Kano modelindən istifadə edəcəksiniz
 • İsrafın müxtəlif növlərini və onu azaltmağın yollarını müzakirə edəcəksiniz
 •  Ətraf mühitə nəzərən daha iqtisadi səmərəli olan təşkilatın planını tərtib edəcəksiniz
 •  İqtisadi səmərəlilikdə dəyişiklikləri planlaşdırmaq, icra etmək və qiymətləndirmək üçün fərqli modellərdən istifadə etməyi öyrənəcəksiniz
 • Əsas 5-S üçün hazırlaşmağı və tamamlamağı öyrənəcəksiniz
 • Məlumat toplamaq, təhlil etmək və şərh etməyin müxtəlif üsullarını təhlil edəcəksiniz
 • Öz şirkətinizdə tətbiq etmək üçün iqtisadi səmərəlilik planı tərtib edəcəksiniz
Təlimin proqramı:
 • İqtisadi səmərəlilik anlayışı
 • Toyota istehsal sistemi
 • Toyotada “İstehsal Sistemi Evi”
 • Beş əsas təkmilləşdirmə məfhumu
 • Kano modelinə görə dəyər anlayışı
 • İsrafın növləri
 • İqtisadi səmərəli təşkilatın yaradılması
 • “Planlaşdır, et, öyrən, hərəkətə keç” dövrəsi
 • İqtisadi səmərəlilik düşüncə alətləri Lean Thinking Tools
 • Kaizen fəlsəfəsi
 • Məlumatın toplanması və Mapping
 • Özünüzlə aparmaq üçün plan
Təlimdə iştirak haqqı:
280 AZN (ƏDV xaric)
limin müddəti:
16 saat
Dil:
Azərbaycan, Rus və ya İngilis

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: