GRBS

Nə üçün GRBS®?!Biz müştərilərimizin müxtəlif sahələrdə peşəkar bacarıqlarını artırmaq məqsədilə təlimlərin mövzusunu aktual məsələlərə uyğun seçərək keyfiyyətli təlim xidmətlərini təklif edirik.  

 

Bizim təlim, seminar və ixtisaslaşdırılmış kurslarımız müştərilərimizin fərdi təlim ehtiyaclarını ödəmək üçün diqqətlə işlənib hazırlanır. Bizim peşəkarlığımız təlim iştirakçılarına həm nəzəri inkişafa, həm də praktiki bacarıqların artırılmasına, habelə iştirakçıların arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinə nail olmaq imkanını verməyə zəmin yaradır.

 

Təklif etdiyimiz proqramlara bu cür yanaşma təlimlərimizin daima uğur qazanmasına zəmanət verir. Bundan əlavə, biz optimal təlim paketi hazırlayaraq, korporativ təlim şərtləri çərçivəsində, təlimləri Sizin ünvanınızdada keçirə bilərik.

nızda da 

 

 TRENİNQLƏRİN YARADILMASI VƏ TƏŞKİL EDİLMƏSİ

 

Tərəfimizdən görülən bütün işlər hər zaman olduğu kimi şirkətimizin rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlanmış yazılı prosedurlarla tənzimlənir. Bu prosedurlar 2 əsas mərhələdən ibarətdir:

 

1ci mərhələ: GRBS® Trainings-in təlimlərin yaradılması və bazara çıxarılması. Bu mərhələ 5 səviyyədən ibarət olaraq 1 aydan 5 ay müddətinə kimi davam edə bilər.

 

2ci mərhələ: Zaman və insan faktorundan asılı olmayan "Treninq/Seminarların Təşkili və Keçirilməsi" üzrə GRBS®-in yazılı 19 STANDARTLARI əsasında qurulmuş təlimlərin idarə olunması və onlara nəzarət sistemi. Həmin Standartlar GRBS®-in "Müştəri Yolu ilə" adlı sınanmış mexanizmi və ümum qəbul edilmiş beynəlxalq norma və qaydaları əsasında hazırlanmışdır.

 

Yuxarıda qeyd edilən proseslər və onlardan irəli gələn prosedurlar təklif etdiyimiz xidmətlərin keyfiyyətinə birbaşa təsir edir və GRBS®-in intellektual mülkiyyəti və nou-hausudur.

 

 

 

keçirə bilərik.

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 •
E: mail@grbs.com

2013- GRBS®

Join us on: