İctimai İntellekt (ingliscə - Social Intelligence) - digər adamları anlama və ünsiyyətlərdə müdrük addımlar atmaq qabiliyyəti (Thorndike, 1920, р. 228)

İctimai intellekt ünsiyyət bacarıqları sahəsində məharətin binövrəsidir.

İctimai intellektin səviyyəsi aşağıdakı fərdi, grup və idarəçi əlaqələrin effektivliyinə təsir göstərir:
- Digərlər adamlara düzgün və dəqiq qiymət vermə;
- Ünsiyyət zamanı adekvat özünəqiymət;
- Ünsiyyət zamanı sadə və mürəkkəb situasiyaları ayırd etmə bacarığı;
- Ünsiyyət zamanı özünənəzarət;
- Ünsiyyət və əlaqələr zamanı səbrlilik;
- Adamlara qarşı maraq;
- Ünsiyyətlərdə həssaslıq;
- Digərlərin xətirinə dəyməyərək tənqid etmə bacarığı;
- Yeni adam ilə qurulası ünsiyyətin düzgün xəttini tapmaq qabiliyyəti, və s.


GRBS® HR&Psytech heyətin ictimai intellektinin qiymətləndirilməsini təklif edir:
- İctimai İntellektin səviyyəsi;
- Nitqli ünsiyyət faktoru;
- Nitqsiz ünsiyyət faktoru.

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®