Motivа́siya (fransızca Motif - oyanma) - fəaliyyətə sövq olunma deməkdir. (HR istiqaməti ilə səhv salmayın)

- İnsanın davranışını idarə edən, onun istiqamətini, mütəşəkkilliyini, fəallığını və inadkarlığını təyin edən fizioloji və psixoloji səpkili dinamik proses.

Motivlər tabeçilik prinsipinə əsasən təşkil olunmuşdur - onların biri digərinin üzərində dominantlıq edir. A.Maslou tabeçilik priramidası heyətın idarə olunması sahəsində tətbiqiliyi ilə yaxşı məlumdur.

Bu zaman o motivin aktuallıq səviyyəsindən (tabeçilik statusundan) asılı olmayaraq:
- Şüuri;
- Məxfi;
- Şüursuz - faktiki olaraq hətta insanın özündən də gizlin ola bilər.

Kadrlar xidməti heyətın motivlərini bilərək onun davranışını effektiv şəkildə pronozlaşdıra və idarəetmə tövsiyyələrini tərti edə bilər.


GRBS® Psychotechnologies heyətın motivasiyasının unikal diaqnostikası metodunu təklif edir;
- Təkanverici motivlər;
- Gizlədilən və gizli motivlər;
- Motivlərin iyerarxiyası

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®