header("Location: http://www.grbs.com); /* Redirect browser */ exit(); GRBS - Regional Leader & Innovator

İş qabiliyyəti bir çox psixoloji və fizioloji amillər ilə təyin olunur, və bu cür tərif edilir;

- İnsanın verilən zaman kəsiyi ərzində potensial qabiliyyəti və müəyyən effektivlik ilə maksimal sayda işi yerinə yetirmək bacarığı.

və ya

- Orqanizmin sistemlərinin durumu, onların maksimum imkanlarını ifadə etməyə hazırlığı.

Bu zaman hər bir konkret ixtisas və ya vəzifə iş qabiliyyətinə qarşı səciyyəvi tələbləri irəli sürür.


GRBS® Psychotechnologies heyətin aşağıdakı göstəricilərə əsasən qiymətləndirilməsini təklif edir;
- İnformasiyanın işlənməsi sürəti;
- Dəqiqlik səviyyəsi;
- Dəqiqliyin titrəyişi;
- Məhsuldarlıq səviyyəsi (dəqiqliyin işin həcminə nisbəti funksiyası);
- Məhsuldarlığın titrəyişi;
- Dözümlülük dərəcəsi (dəqiqliyin işin müddətinə nisbəti funksiyası);
- İş qabiliyyətinin səviyyəsi (inteqral göstərici).

Sadalanan göstəricilərə əlavə olaraq biz bu testin nəticələrinə istinad edərək sınaqdan keçirilən şəxsin şəxsiyyətinin müxtəsər xasiyyətnaməsini veririk (o yüksək səviyyəli dəqiqlik ilə verilə bildiyi hallarda).

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®