Həyat üçün təhlükəli hallar və fiziki travmalar ilə əlaqədar fövqəladə hadisələr nəyinki zərərçəkmişlərdə, eləcə də bu hadisələrin şahidlərində də psixoloji travmalara gətirib çıxarır.

İnsan qurbanlarına gətirib çıxaran fövqaladə vəziyyətlərin təsiri ciddi psixoloji və psixiki pozuntulara, o cümlədən də Post-Travmatik Stres Pozuntusuna (PTSP) səbəb ola bilər.

Bu cür hallarda travmanın nəticələrinin psixodiaqnostikası və ilkin post-travmatik reabilitasiya təcrübəsinə malik olan peşəkar psixoloqların müdaxiləsi tələb olunur.


GRBS® Psychotechnologies risklərə verilən dəqiq operativ qiymətlərin «isti izlərlə» həyata keçirilməsini tələb edir.

Xidmətlər paketinə aşağıdakılar daxildir:
- Travmatik təsir dərəcəsinin operativ qiymətləndirilməsi;
- FH sonrakı ilk saatlarda ilkin bərpa tədbirlərin keçirilməsi;
- Diaqnostika üzrə hesabatların tərtibi, tövsiyyələr və məsləhətlərin təqdim edilməsi

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®