header("Location: http://www.grbs.com); /* Redirect browser */ exit(); GRBS - Regional Leader & Innovator

Heyət iş vaxtının 90% iş yerinin monoton şəraitində keçirir:
- Əməkdaş müəyyən vizual və eşitmə stimullarının daimi təsiri altında olur;
- Onun bədəninin vəziyyəti və hərəkətlərinin strukturu oturacaqların formaları və ofis mebelinin əndazələri ilə müəyyən olunur.

Bu stimulların təsiri hər zaman düşünülmür, stres-amillərin iş yerlərinin təşkilində varlığı isə iş qabiliyyətinin azalmasına və heyətdə ciddi xəstəliklərin meydana çıxmasına gətirib çıxarır.


GRBS® Psychotechnologies heyəti iş qabiliyyətinə mənfi təsir göstərən ətraf mühitin amillərinin aşkar olunmasına yönəlmiq stres-auditinin keçirilməsini təklif edir.

Xidmətlər paketinə bunlar daxil olur:
- Stres təsri mənbələrinin təyin olunması üçün tədqiqatların həyata keçirilməsi;
- Aşkar olunan hər bir amilin qarşısının alınması istiqamətləri üzrə məsləhətlər və praktiki tövsiyyələrin tərtibi

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®