header("Location: http://www.grbs.com); /* Redirect browser */ exit(); GRBS - Regional Leader & Innovator

Psixologiyada stresin iki növünü ayırd edirlər:
- Kumulyativ (günü gündən toplanan),
- Travmatik (həyat üçün təhlükə yaradan vəziyyət ilə əlaqədar).

Sarsıntının mənbələri və onun əməkdaşlarda səviyyələri haqqında dəqiq informasiya heyətin iş qabiliyyətinin itirilməsinə gətirib çıxaran əlverişsiz nəticələrin qarşısını almağa icazə verir.

ABŞ Milli Peşəkar Sağlamlıq İnstitutunun (NIOH) məlumatlarına əsasən stres risklərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin vaxtlı-vaxtında həyata keçirilməsi şirkətlərə heyətin bərpasına sərf etdiyi gözlənilməz məsrəfləri 30% ixtisara salmağa imkan verir.


GRBS® Psychotechnologies heyətin səhhətinə və iş qabiliyyətinin səviyyəsinə təsir göstərən amillərin aşkar olunmasının növbəti metodlarını təqdim edir:
- Ofis və istehsalat shələrindəki iş yerlərinin stres-auditi;
- Fövqəladə vəziyyətlər zamanı risklərin operativ şəkildə qiymətləndirilməsi

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®