Heyətin iş qabiliyyətinin və effektivliyinin səviyyəsi şirkətin fəaliyyətində (və ya durğunluqdan) və əməkdaşların şəxsi həyatlarında baş verən dəyişikliklərdən asılı olaraq dəyişilir.

Burada heyətin inkişafının (uyğunlaşmanın) 3 variantı mümkündür:
- Effektivliyin artırılması.
- Əvvəlki səviyyənin qorunması.
- İş qabiliyyətinin pisləşməsi.

Uyğunlaşmanın monitorinqi - peşəkar psixoloji vasitələri tətbiq etməklə heyətin dinamik şəkildə qiymətləndirilməsinə kompleksli yanaşma üsuludur.

Bu metodun mahiyyəti müəyyən müddətdən sonra təkrarlanan heyətin psixoloji sınaqlardan keçirilməsindən ibarətdir. Göstəricilərin müqayisəsi monitorinq imkanı verir. Təkrarlanma və proqnozların müəyyən sayından sonra isə heyətin iş qabiliyyətində baş vermiş dəyişiklikləri müşahidə etmək imkanı yaranır.


GRBS® Psychotechnologies heyətin uyğunlaşmanın monitorinqi proseslərinin təşkilini və həyata keçirilməsini təklif edir

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®