Heyətin qiymətləndirilməsinin biznes-prosesi kimi tapşırığı - heyətin tutduqları vəzifələrin tələblərinə uyğunluq səviyyəsinə daimi dinamik nəzarət deməkdir.

Heyətin qiymətləndirilməsi metodları aşağıdakı hallarda tətbiq edilir:
- Heyətin təyinatı və komandaların/kollektivlərin təşkili zamanı;
- Xidməti pilləkən ilə qabağa çəkilmə və rotasiyalar zamanı;
- Treninq və inkişaf planlarının tərtib olunması zamanı (tədrisə olan tələbatın təyin olunması üçün);
- Motivasiya tədbirlərinin müəyyən olunması zamanı.

Kadrlar xidmətinin qarşılaşdığı 2 əsas problem mövcuddur.
Birincisi - qiymətləndirmə metodlarının seçimi ilə yaranan çətinliklər.
İkincisi - qiymətləndirmə prosedurlarının bir çoxlarının əmək tutumu.

Bu və digər problemlər (konkret əməkdaşlara subyektiv yanaşma üsulu, nəticələrin dəqiqliyinə görə məsuliyyət) şirkət üçün xarici olan məsləhətçilərin cəlb edilməsi vasitəsilə həll olunur.


GRBS® Psychotechnologies Sizə məsələnin növbəti istiqamətlərdə peşəkar həllini təqdim edir:
- Heyətin qiymətləndirilməsi strategiyalarının işlənməsi;
- Heyətin 360° üzrə qiymətləndirilməsi prosesləri ilə prosedurlarının təşkili;
- Komandaların/kollektivlərin sosiometrik şəkildə qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi;
- Heyətin psixoloji uyğunlaşmanın monitorinqi prosesinin təşkili.

eləcə də

- Şirkətinizdə mövcud olan heyətin qiymətləndirilməsi prosedurlarının optimallaşdırılması.

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®