Uğurlu artım, biznesin inkişafı - istənilən şirkətin aparıcı motivləridir.

Bu zaman bu artımın əhəmiyyətli şəkildə realizəsi heyətin inkişafının fərdi və qrupdaxili/komanda proseslərindən asılıdır. Başqa sözlə desək, heyətin ümumilikdə şirkətin artım templərinə çataraq inkişaf etməsi çox vacibdir.

Bu baxımdan kadrlar xidmətinin tapşırıqlarını nəzərdən keçirərək üç qrupun inkişaf proseslərini fərqləndirmək böyük məna kəsb edir;
- Top-menecerlər;
- Orta səviyyəli menecerlər;
- İcra heyəti.

Bu gün heyətin hazırlığının və inkişafının daha effektiv metodları kouçinq və treninqdir.


GRBS® Psychotechnologies heyətin təlimi və inkişafı tapşırıqlarının aşağıdakı peşəkar həllini təklif edir:
- Treninqin strategiyasının və heyətin inkişafının işlənib hazırlanması;
- Heyətin treninq-tələbatlarının qiymətləndirilməsi proseslərinin təşkili;
- Korporativ treninqlərin həyata keçirilməsi;
- Kouçinq.

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®