Bu istənilən şirkətin/təşkilatın kadrlar xidməti qarşısında dayanan tapşırıqların, vəzifələrin ən məsul və mürəkkəb kompleksidir.

 

GRBS® Psychotechnologies heyətin seçimi sahəsində məsələnin peşəkar psixoloji həllərini təqdim edir.

- Sizin vakansiyalara psixoloji seçim meyarlarının təyin olunması;
- Sizin korporativ standartlarınızın və normalarınızın meyarlar üzrə təyin olunması;
- Sizin konkret vakansiyalarınız ilə bağlı korporativ profillərin tərtib olunması;
- Sizin şirkətinizdə psixoloji seçimin biznes prosesi kimi təşkili;

 

Yalnız bizdə

- Tamamilə uyğunlaşdırılmış, lisenziyalı peşəkar psixoloji alətləri;
     - Paper-based testlər,
     - Psixoloji sınaq sistemləri - Local Network-based və Web-based;
- 160 çox seçim meyarlarına əsasən ümumimilli normativlər!

Biz həmçinin növbəti əsas istiqamətlər üzrə də məsləhətləri təqdim edirik:

- Səriştələrin və konkret vakansiyalara qarşı irəli sürülən tələblərin siyahısının tərtib olunması;
- İşə qəbul haqqında elanların tərtib olunması;
- KİV və kadr agentlikləri ilə aparılan iş;
- Minimal ilkin informasiyaya - CV, anket, məqsəd haqqında məktublara əsasən vakansiyalara namizədlərin riyazi baxımdan dəqiq ilkin qiymətləndirmə proseslərinin təşkili;
- Strukturlaşdırmış seçim intervyu prosedurlarının təşkili;
+
- Heyətin Psixoloji Seçimi üzrə Treninq
Müsahibə Aparmağın Davranış Üsulları Treninqi

Müasir psixologiya həm fərdi adamlara həm korporativ strukturlara bir çox məsələlərin texnoloji həllini təklif edən dəqiq bir elmi fənndir.

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Azerbaijan

T/F: (+99412) 505-10-51 • 505-10-61 • 505-10-71 • M: (+99477) 277-59-00
E: mail@grbs.com

© GRBS®