• GRBS® has started the new initiative, VIP client,sinceApril of 2009
  • On this page of our site you can read about achievements of our best students.
  • We work with our VIP clients in partnership with leading local and international organizations.
  • Every year tens of young boys and girls who haven’t even had parent care leave orphanages and boarding homes without any hope to the future.

Gələcəyə dəstək fondu


Hər il, onlarla valideyn qayğısından məhrum cavan oğlan və qızlar, gələcəyə heç bir ümidi olmadan uşaq evlərini tərk edir. Onların onundan səkkizi küçədə yaşamağa məcburdur, təhsillərini davam etdirmək imkanına malik deyil və işə düzəlməkdə çətinlik çəkir. 16 il uşaq evi və internatlarda yaşadıqdan sonra, onlar, həyatın reallıqları ilə üz-üzə gəlirlər. Onlardan bir çoxu istedadlı, zəhmətsevər və perspektivlidirlər, lakin onlara həyat üçün ümid, bizim və Sizin dəstəyimiz lazımdır. Bizim Gələcəyə Dəstək Fondumuz bu cür uşaqlara kömək etmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Biz, gənc nəslin bu hissəsinin gələcəyinə laqeyd olmayan hər bir kəsə verdikləri dəstəyə görə minnətdarlığımızı bildiririk.

Speak Easy training

12-13 September, 2011

GRBS - Regional Leader & Innovator

77 Samad Vurghun street • Zabitler Parki • Baku AZ1022, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 505 10 51 • T: (99412) 505 10 61 • T: (99412) 505 10 71
E: mail@grbs.com

© 2013- GRBS GROUP OF COMPANIES LLC

Join us on: