ACCA kurslarının cədvəli

2016-ci il üzrə ACCA kurslarının cədvəli
Ay
Kursun adı
Tarix
Qiymət, AZN
Yanvar
 
 
31 Yanvar - 01 May
680
14 Fevral - 22 May
680
24 Yanvar - 10 Aprel
680
Fevral
 
 
20 Fevral - 08 Iyun
1420
20 Fevral - 08 Iyun
1420
F1 21 Fevral - 25 May 530
21 Fevral - 15 May
680
Mart
 
 
 
12 Mart - 04 Iyun 
680
27 Mart - 19 İyun
680
05 Mart - 14 May
530
05 Mart - 14 May
630
12 Mart - 29 May
630
05 Mart - 14 May
680
05 Mart - 14 May
630
06 Mart - 15 May
630
Aprel
05 Aprel - 24 May
680
May
 
 
 
22 May - 07 Avqust
680
08 May -07 Avqust
680
F4 (R)
16 May -20 May
320
F5 (R)
16 May -20 May
320
F6 (R)
16 May -20 May
320
F7 (R)
16 May -20 May
320
F8 (R)
16 May -20 May
320
F9 (R)
 
320
 
P1 (R)
 
320
P2 (R)
16 May -20 May
320
P3 (R)
16 May -20 May
320
P4 (R)
16 May -20 May
320
P5 (R)
16 May -20 May
320
P6 (R)
16 May -20 May
320
P7 (R)
16 May -20 May
320
İyun
07 İyun - 25 Avqust
680
İyul
26 İyul - 18 Oktyabr
680
Avqust
 
09 Avqust - 02 Noyabr
680
22 Avqust -07 Noyabr
680
Sentyabr
 
 
13 Sentyabr - 29 Noyabr
680
20 Sentyabr - 13 Dekabr
680
06 Sentyabr - 15 Noyabr
530
07 Sentyabr - 16 Noyabr
630
13 Sentyabr - 29 Noyabr
630
06 Sentyabr - 22 Noyabr
680
06 Sentyabr - 22 Noyabr
630
07 Sentyabr - 23 Noyabr
630
06 Sentyabr - 06 Dekabr
1420
06 Sentyabr - 06 Dekabr
1420
Oktyabr
11 Oktyabr - 03 Yanvar
680
Noyabr
 
 
21 Noyabr - 06 Fevral
630
29 Noyabr - 21 Fevral
680
F4 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
320
F5 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
320
F6 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
320
F7 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
320
F8 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
320
F9 (R)
09 Noyabr - 13 Noyabr
320
P1 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
320
P2 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
320
P3 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
320
P4 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
320
P5 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
320
P6 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
320
P7 (R)
16 Noyabr - 20 Noyabr
320
Dekabr
13 Dekabr - 07 Mart
680

28 M/St, Baku Central Hub • Pushkin Street –Demir Yol Plaza, 15,16th floors • Baku AZ1022, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63
E: mail@grbs.com

© 2013- GRBS®

Join us on: